top of page

AMDANOM NI / ABOUT US

Croeso i WYDDFA

Ydych chi'n gwerthfawrogi dillad cyfforddus o ansawdd uchel? A ni hefyd. Dyna pam y sefydlwyd WYDDFA Ltd. Cafodd ein sylfaenydd a chyfarwyddwr, Ifan, anaf i'r ymennydd a newidiodd ei fywyd yn 2018. Wedi'i ysbrydoli gan ei daith, lansiodd y busnes hwn yn 2020 gyda chenhadaeth: helpu eraill i deimlo eu gorau mewn dillad smart a steilysh ar gyfer unrhyw achlysur.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i roi yn ôl. Rydym yn falch o roi 5% o'n helw i Uned Gofal Dwys Ysbyty Athrofal Cymru, y tîm anhygoel a achubodd fywyd Ifan.

Welcome to WYDDFA

Do you appreciate high-quality, comfortable clothing? So do we. That's why WYDDFA Ltd was established. Our founder and director, Ifan, experienced a life-changing brain injury in 2018. Inspired by his journey, he launched this business in 2020 with a mission: to help others feel their best in smart, stylish attire for any occasion.

We are also committed to giving back. We proudly donate 5% of our profits to the Intensive Care Unit at Heath Hospital, the incredible team that saved Ifan’s life. Join us in looking good and doing good.

2b4df51e-e674-4f46-ad66-1716c73928c3_edi
bf08a188-c1ca-4321-8080-b6a764031409.jpg
bottom of page