top of page

AMDANOM NI / ABOUT US

Nôl yn Hydref 2020, fe ddaeth Tom i ardd ffrynt Ifan i fwyta burrito brecwast. Rywsut, dechreuwyd trafodaeth wirion am greu busnes dillad. Daeth yr hyn a ddechreuodd fel jôc yn realiti. 

 

Dioddefodd Ifan o anaf pen difrifol gan dderbyn triniaeth arbennig yn yr ICU. Ein bwriad fel cwmni yw diolch am y gofal trwy gyfrannu 5% o'r elw iddynt. 'Camau bach sy'n cyrraedd copa' yw ein slogan gan ei fod yn mynd law yn llaw gyda gwellhad Ifan.

Yn gwanwyn 2022, gadawodd Tom i ymestyn ei yrfa yn y byd graffeg, a daeth Tomi mewn i'r busnes i helpu ei frawd! 

In October 2020, Tom came over to Ifan's front garden with a breakfast burrito. Somehow, they started a ridiculous conversation about how they could start and run a clothing brand. As the conversation went on it began sounding a lot less like a joke, and more like a reality.

Ifan suffered a serious head injury, which required special treatment in ICU. Our aim as a company is to thank ICU for their care, and donate 5% of the profits from each item sold. Our slogan 'Camau bach sy'n cyrraedd copa' (Small steps reach the summit) goes hand in hand with Ifan's recovery.

In Spring 2022, Tom left to extend his career in the graphics world. Tomi then came along, to help his brother with the business.

Ifan-Tom2.jpeg
bottom of page